6985996674 ΑΓΚΑΘΙΑ, Ημαθίας info@meditechnic.gr

Εμπορία ακτινολογικών συστημάτων Ημαθία | Επισκευή - συντήρηση υπερήχων Ημαθία | Εμπορία μαστογράφων Ημαθία

Η επιχείρηση MEDITECHNIC εδρεύει στην Ημαθία και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα στο αντικείμενο της εμπορίας και συντήρησης ακτινολογικών συστημάτων και οπτικού εξοπλισμού.

Διαθέτοντας εξιδείκευση στα ακτινολογικά συστήματα Philips καθώς επίσης και τεχνικούς διαπιστευμένους με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπίδευσης σε ιατρικά συστήματα της Philips, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Συνεργαζόμαστε με διεθνώς καταξιωμένους προμηθευτές εξοπλισμού.

Ζητούνται τεχνικοί ιατρικών μηχανημάτων με εμπειρία σε οποιοδήποτε από τους παρακάτω τύπους μηχανημάτων: 
Ακτινολογικά, μαστογράφοι, υπέρηχοι, εμφανιστήρια, ψηφιοποιητές, καρδιογράφοι, κλίβανοι αποστείρωσης, διαθερμίες, c-arm, φορητά ακτινολογικά, αξονικοί τομογράφοι, μαγνητικοί τομογράφοι, μηχανήματα οστικής πυκνότητας και λιθοτρίπτες.