6985996674 ΑΓΚΑΘΙΑ, Ημαθίας info@meditechnic.gr

Meditechnic

Η εταιρεία MEDITECHNIC αναλαμβάνει τη συνολική μελέτη που απαιτείται για την προμήθεια και εγκατάσταση X-Ray συστημάτων.

Διαθέτουμε επίσης ISO (ISO 9001:2015 & ISO13485:2012), πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και ολοκληρωμένο stock ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις μας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την λύση που χρειάζεσ

 ΑΓΚΑΘΙΑ - Ημαθία | 6985996674, meditechnic@gmail.com

 

Debug toolbar

Debug Toolbar


Debug messages


Initializing ArticlesManager

http://www.meditechnic.gr/articles.php?l=el

No article categories fount

URLs


Host: www.meditechnic.gr

Current URI: /more3.php?l=el

Globals


$template_path: '/templates/corporate'

$page_home_url: 'http://www.meditechnic.gr/index.php?l=el'

$load_slideshow: false

$show_hero_title: true

$template_debug: true

$debug_message_list: array ( 0 => 'Initializing ArticlesManager', 1 => 'http://www.meditechnic.gr/articles.php?l=el', 2 => 'No article categories fount', )

$template:

Page setings


Local setings


Menu