6985996674 ΑΓΚΑΘΙΑ, Ημαθίας info@meditechnic.gr

Meditechnic

Η εταιρεία MEDITECHNIC αναλαμβάνει τη συνολική μελέτη που απαιτείται για την προμήθεια και εγκατάσταση X-Ray συστημάτων.

Διαθέτουμε επίσης ISO (ISO 9001:2015 & ISO13485:2012), πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και ολοκληρωμένο stock ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις μας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την λύση που χρειάζεσ

 ΑΓΚΑΘΙΑ - Ημαθία | 6985996674, meditechnic@gmail.com